AHMET EYÜP ÖZGÜÇ | TURK PARTİ Genel Başkanı


   1971 İstanbul Fatih'te doğdu.
 
1994 Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu ve 1994-1996 yılları arasında SMMM stajyerliği programını tamamlayarak SMMM sertifikasını aldı.
 
1996 Başbakanlık tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan Özgüç, kamu görevlerindeki kariyerine Başbakanlık Teftiş Kurulu bünyesinde Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.
 
2000 İstanbul Üniversitesi'nde 1998 - 2000 yılları arasında Yüksek Lisans eğitimi alarak, "Türkiye'de Bütçe Açıkları ve İç Borçlanma İlişkisi" konulu yüksek lisans tezini hazırladı.
 
2001 2001 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ortak kararnamesiyle Başbakanlık Müfettişliğine atanan Ahmet Eyüp Özgüç, Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı bünyesinde 2001 ve 2002 yılları arasında Dünya Bankası işbirliği ile kurulan Türk Kamu Yönetiminin iyileştirilmesi projesinde komisyon üyeliği ve 2001 yılında Başbakanlık bünyesinde Uluslararası İyi Yönetim Konferası'nda Komite Başkanlığı görevlerinde bulundu.
 
2002 Başbakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Grubu Başkanı olarak gelişmekte olan ve krizde bulunan ekonomiler üzerine araştırma, geliştirme ve politika geliştirme çalışmalarında bulundu
 
2003 Başbakanlık Başmüfettişliği görevi ile eşzamanlı olarak 2003-2006 yılları arasında Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Denetim Kurulu üyeliğini yürüttü. BEDAŞ'ın özelleştirilmesi, planlama ve programlama konularında çalışmalarda bulundu. Şirketin teknolojik donanımını geliştirmek amacıyla kurduğu araştırma komitesi, çalışmalar kapsamında verimliliği arttırıcı tedbirler geliştirdi.
 
2003 Devlet Planlama Teşkilatı'nda Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanmasında görev aldı. 2002, 2003 ve 2008 yıllarında Brüksel'de yapılan çok sayıda Avrupa Birliği toplantılarında Türk Heyeti'nin Başkanlığını yürüttü.
 
2005 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında eğitim almak amacıyla Başbakanlık bursu ile 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Özgüç; ABD'nin en saygın üniversitelerinden USA/Pittsburgh, Carnegie Mellon University Heinz School'da Kamu Yönetimi alanında eğitim aldı.
 
2007 2006-2007 yıllarında yine dünyanın ve ABD` nin en saygın üniversitelerinden olan USA / New York, Columbia University School of International and Public Affairs bünyesinde Kamu Politikaları ve Kamu Yönetimi alanında Master derecesini tamamladı ve 2007 yılı sonunda Türkiye'ye döndü.
 
2008 Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılı başında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kurucu Genel Sekteri olarak atanan Özgüç; bu görevini 2010 yılına dek sürdürdü.
 
2009 İstanbul Üniversitesi'nde 2009-2010 yılları arasında Rektör Başdanışmanlığı görevinde bulundu.
 
2010 Ahmet Eyüp Özgüç kamuda yürüttüğü görevlerin yanı sıra 2010 yılında çalışmalarına başladığı TÜRK VAKFI'nı kurdu. Özgüç halen; ulusal ve uluslararası politik, ekonomik ve sosyal konularda çalışmalar yürüten ve kurucusu olduğu TÜRK VAKFI'nın Başkanıdır.
 
2011 Uluslararası siyasi ve ekonomik sorunların ele alınarak tartışıldığı ve çalışmalarına 2008 yılında başlanan World Political Forum'u kurdu. Ahmet Eyüp Özgüç; 2011 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ve bugüne değin Türkiye'den ve Dünyadan hepsi de kendi alanlarında lider konumda olan yüzlerce tanınmış ismi ağırlayan World Political Forum'un Onursal Başkanıdır.
 
2012 Çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Özgüç, Exeter Üniversitesi (İngiltere) Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde doktora çalışmasına devam etmektedir.
 
2012 Özgüç; 2012 yılında Başbakanlık Başmüfettişliği görevinden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Yeni bir siyasi anlayışın oluşturulması amacıyla Türkiye Hareketi'ni kurdu
 
2013 Ahmet Eyüp Özgüç TURK PARTİ Genel Başkanlığı'na seçildi. Halen Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi (TURK PARTİ) Genel Başkanıdır.
 
 

 

MERKEZ
GENEL BAŞKAN
MERKEZ YÜRÜTME KURULU
MERKEZ KARAR YONETIM KURULU
BAŞKANLIKLAR
MERKEZ DİSİPLİN KURULU
YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ
İLGİLİ GÖRSELLER
İLGİLİ VİDEOLAR